• به استحضار نویسندگانی که تاکنون موفق به ثبت نام جهت شرکت در همایش نشده اند می رساند ظرفیت پذیرش برای افتتاحیه و نشست اول همایش تکمیل شده اند، لیکن نویسندگان محترم می توانند جهت شرکت در سایر نشست ها (شامل نشست دوم، سوم، چهارم و پنجم و مراسم اختتامیه) از طریق وب سایت اقدام به ثبت نام نمایند.

  • توجه: ظرفیت ایجاد شده برای نویسندگانی است که مقالات آن ها مورد پذیرش واقع شده است.

 

تاریخ شروع کنفرانس
1395-07-12
تاریخ پایان کنفرانس
1395-07-13


درباره همایش

نقش مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی بشر در ایجاد رفاه و توسعه اجتماعی جوامع پذیرفته شده است. بر این اساس دولت‌ها نیز همواره در تامین سرپناه مناسب برای آحاد جامعه نقش بسزایی داشته ­اند و به طور خاص برای گروه­های کم درآمد، حمایت و دخالت دولت ضروری می­ نماید. از دیگر سو با توجه به اهمیت سهم بخش مسکن از اقتصاد جوامع و روابط گسترده این بخش با سایر بخش­ها، تغییرات اندک در این بخش می­تواند در توسعه و رشد اقتصادی موثر واقع گردد. لذا دولت‌ها با مداخله در بخش مسکن، علاوه بر تأمین مسکن مناسب و افزایش رفاه اقتصادی جامعه، اهداف دیگری از جمله تحریک رشد اقتصادی را نیز دنبال می‌‌کنند. لذا تأمین مسکن مناسب به عنوان اولویت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دولت‌ها، نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت در بخش مسکن است.

از آن جا که بر اساس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در نشست 17 دسامبر 1985، به منظور یادآوری موجودیت میلیون‌ها انسان بی‌سرپناه و بالغ بر یک میلیارد نفر فاقد مسکن مناسب، اولین دوشنبه ماه اکتبر هر سال را به روز جهانی اسکان (World Habitat Day) اختصاص یافته است؛ وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی بخش مسکن با همکاری موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، با برگزاری شانزدهمین همایش سیاست­های توسعه مسکن در ایران در جستجوی بدست آوردن فرصتی جهت بهره برداری از نکته نظرات و دیدگاه­ های کارشناسان، متخصصان و پژوهشگران و مدیران بخش خصوصی و دولتی مسکن در راستای تدوین سیاست­ها و برنامه­ های اجرایی در این بخش می­ باشد.فرم شرکت در کنفرانس

نوع عضویت شماره 1

رایگان
نویسندگانی که نوع عضویت آنها نوع دوم است تنها اجازه حضور در بخش های زیر را خواهند داشت:
نشست دوم، نشست سوم، نشست چهارم، نشست پنجم و مراسم اختتامیه