برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

فرم شرکت در کنفرانس

نوع عضویت شماره 1

رایگان
نویسندگانی که نوع عضویت آنها نوع دوم است تنها اجازه حضور در بخش های زیر را خواهند داشت:
نشست دوم، نشست سوم، نشست چهارم، نشست پنجم و مراسم اختتامیه
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.