نتایج داوری مقالات اعلام شد.
1395-07-05

از میان 128 مورد مقاله دریافتی، 85 مقاله امتیاز چاپ در مجموعه مقالات همایش را کسب کرده اند که به شرح زیر است:

 کد مقاله عنوان مقاله امتیاز کسب شده
1001-SCHDP طرح اسکان پایا؛ نمادی از مدیریت محلی و مشارکتی درفرایند بازآفرینی شهری پایدار-  نمونه موردی کلانشهر تبریز پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1003-SCHDP بررسی روند توسعه کلان شهرتبریز با استفاده از روش امتیاز موزون پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1006-SCHDP سیاست بازآفرینی سکونتگاه های فقیر نشین شهری؛ مروری بر تجربیات جهانی و ارائه راهکارهایی برای ایران پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1011-SCHDP بررسی شاخص های مسکن در سکونتگاه های غیر رسمی
نمونه موردی : شهرک مهدی آباد مشهد
پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1012-SCHDP چالش های شهرداری در تأمین مالی از بخش مسکن شهری پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1013-SCHDP بررسی سیاست مسکن مهر از آغاز تا سال 1394 (مطالعه موردی: استان تهران) پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1014-SCHDP Towards new policymaking model for government intervention in Urban Land Management of Iran_ the Case study: Tehran Province پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1015-SCHDP اثر تغییرات قیمت مسکن بر توزیع درآمد: کاربردی از روش ARDL پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1016-SCHDP بررسی شاخص_های اجتماعی مسکن غیررسمی مشهد پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1017-SCHDP مداخله در بافت فرسوده با رویکرد بازآفرینی
نمونه موردی: مشهد (محله سرشور)
پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1020-SCHDP نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهر شاهرود با رویکرد ساماندهی بافت های ناکارآمد شهری پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1021-SCHDP بررسی عوامل موثر اکولوژیکی در شکل یابی معماری روستایی، مطالعه موردی: روستای لیوس استان خوزستان پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1023-SCHDP پویایی های قیمت مسکن و نوسانات اقتصادی در ایران با رویکرد مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1024-SCHDP میزان رضایت‌مندی شهروندان از پروژه‌های مسکن مهر با تاکید مولفه‌های عینی
(مسکن مهر شیرین ‌شهر)
پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1025-SCHDP بررسی کارایی نهادهای تأمین کننده مالی بخش مسکن؛ راهکارهای جایگزین پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1028-SCHDP تاثیر توانمند سازی ومشارکت مردم بر توسعه محلی پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1029-SCHDP قیاس تطبیقی ابعاد کلان مسکن اجتماعی در تجارب کشورهای منتخب پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1031-SCHDP تاثیر حس تعلق محله ای در بهسازی بافت فرسوده شهری"
نمونه موردی:محله میرکریم شهر گرگان
پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1032-SCHDP بررسی سیاست مسکن اجتماعی در تامین مسکن گروه کم درآمد
نمونه موردی شهرستان رباط کریم
پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1034-SCHDP واکاوی مؤلفه‌های سازنده کیفیت فضاهای مسکونی بر افزایش تعاملات اجتماعی ساکنین
(نمونه موردی: مجتمع مسکونی پارس مشهد)
پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1035-SCHDP ساماندهی، بهسازی و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی در محلات شهری نیشابور
 (نمونه موردی: محله شهید بهشتی)
پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1036-SCHDP بررسی و شناخت میزان  بافت های ناکارآمد و فرسوده شهری در ایران وارائه راهکار مطلوب جهت جایگزینی شهری ، زیست پذیروپایدار بر اساس قوانین اسلامی (مطالعه موردی 31 استان واقع در ایران). پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1038-SCHDP بررسی رابطه علیت بین سرمایه گذاری در مسکن و رشد اقتصادی‎ ‎‏ کشورهای صادرکننده ‏نفت پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1039-SCHDP ارزیابی شاخص های کمی و کیفی مسکن در شهر دورود استان لرستان پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1040-SCHDP نقش اعتبارات بهسازی مسکن در بهبود کیفیت زندگی روستاییان، مورد مطالعه: بخش میان ولایت شهرستان تایباد پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1041-SCHDP بهسازی مصرف انرژی در ساختمانهای شهر سمنان با رویکرد سیاست های اقتصاد مقاومتی پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1042-SCHDP بررسی کاربری اراضی شهری با تاکید بر کاربری مسکونی( محدوده مورد مطالعه: محله فلکه گاز رشت) پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1044-SCHDP نقش سرمایه اجتماعی در ساماندهی بافت‌های ناکارآمد شهری
نمونه موردی (محله‌ی بیسیم منطقه 15 تهران)
پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1045-SCHDP تاثیر سیاست کاهش نرخ سود بانکی بر بازارمسکن کشور پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1046-SCHDP نوشهرگرایی و راهکارهای بهبود ظرفیت‌های عملکردی و سکونتی بافت فرسوده شهر سمنان پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1047-SCHDP ارزیابی شاخص های عینی کیفیت مسکن شهری در بافت های فرسوده
(نمونه موردی:محله حسینیه شهر زنجان)
پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1048-SCHDP معظلات و کمبودهای سکونتگاه های غیررسمی (نگاه موردی به محله حسین اباد شهر جیرفت) پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1049-SCHDP بازشناخت مولفه های مسکن ایرانی-اسلامی و نقش سیاست در دستیابی به آنها پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1050-SCHDP بررسی سیاست‌های توسعه مسکن
(مطالعه موردی: شهر جدید رامشار)
پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1054-SCHDP بررسی تطبیقی سیاست‌های توسعه مسکن در جهان و ایران پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1055-SCHDP بانک مسکن در مسیر توسعه پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1058-SCHDP مدیریت سبز در معماری ساختمان(معماری سبز) پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1059-SCHDP سیاست جنایی ایران در قبال جرایم مربوط به زمین‌خواری پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1060-SCHDP تبیین معیارهای اولویت بندی مداخله در بافتهای تاریخی با تاکید بر دو دیدگاه ابنیه تاریخی بعنوان محدودیت یا پتانسیل توسعه پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1067-SCHDP مسکن اجتماعی پایدار پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1068-SCHDP مسکن اجتماعی و نقش آن در سیاست های توسعه مسکن پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1069-SCHDP ارزیابی لبه های طبیعی بر کاربری زمین های اطراف پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1071-SCHDP رهیافت کاهش خطرپذیری گودبرداری ها در حوزه مدیریت شهری پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1073-SCHDP روش‌های تأمین مالی مسکن در کشور فرانسه پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1076-SCHDP اثر سیکل‌های بخش مسکن روی مطالبات معوق پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1084-SCHDP انقلاب اسلامی و سیاست های رفاهی مسکن در ایران (1367- 1357) پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1085-SCHDP بررسی فرایند تغییرات رابطه عرصه و اعیان در ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در دوران معاصر پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1086-SCHDP بازیابی تعاملات اجتماعی در مجتمع های مسکونی معاصر پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1088-SCHDP ارزیابی «طرح مسکن مهر»
به عنوان یک خط‌مشی دولتی
پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1092-SCHDP بررسی پروژه مسکن مهر به عنوان سیاست تأمین مسکن اقشار کم درآمد شهری در ایران پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1093-SCHDP شناخت و الویت بندی عوامل موثر بر معماری مسکن نمونه موردی مساکن روستایی شهرستان جیرفت پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1096-SCHDP برنامه ریزی استراتژیک برای توانمند سازی بافت ناکارامد محله کهوروئیه و کلرود شهر جیرفت با رویکرد محله محوری پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1098-SCHDP مالیات های بخش مسکن پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1101-SCHDP تبیین پیامدهای طرح مقاوم سازی بر کیفیت منظر و مبلمان مسکن روستایی پایدار
(نمونه موردی؛ روستای چاهک)
پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1104-SCHDP در جستجوی ترجمانی ایرانی- اسلامی بر تئوری شهر خلّاق در راستای بازآفرینی حیات محله های تاریخی پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1107-SCHDP بررسی انتخاب مکان مسکن و تأثیرات آن بر توسعه شهری
مطالعه موردی : مسکن مهر کارکنان ایلام
پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1108-SCHDP اثر اعتبارات بانک‌ها بر قیمت مسکن در ایران پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1110-SCHDP تاثیر رویکرد محله محوری در ساماندهی بافت های ناکارآمد شهری مطالعه موردی محله دارالشفاء رضوی یزد پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1111-SCHDP توسعه حمل و نقل ریلی، حلقه مفقوده سیاست‌های برنامه‌ریزی مسکن در ایران- مطالعه موردی شهرک مهرگان در استان قزوین پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1113-SCHDP ساماندهی بافت فرسوده با رویکرد توسعه پایدار(شهر گچساران) پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1114-SCHDP بررسی مسائل مشارکت اجتماعی شهروندان در نوسازی بافت فرسوده در ایران پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1117-SCHDP بررسی وضعیت شاخص‏های مسکن شهری (شهر کرمانشاه) پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1123-SCHDP بازآفرینی شهری پایدار با محوریت گردشگری شهری پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1125-SCHDP اثر ساختاربازار بر شکل گیری قیمت مسکن؛
 با تاکید بر نقش بنگاه های معاملات املاک
پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1129-SCHDP مسکن معاصر و طرح واره های سنتی پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1134-SCHDP راهکارهای اجرایی ساخت وتوسعه مسکن منطبق براصول شهرسازی وضوابط طرح تفصیلی شهرکرد پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1136-SCHDP نقش و جایگاه طبیعت بر سازماندهی کالبدی بنا پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1138-SCHDP بررسی عوامل موثر بر مشارکت ساکنین در بهسازی - نوسازی بافت فرسوده
(نمونه موردی: محله وردآورد، منطقه 21، شهر تهران)
پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1142-SCHDP تاثیر بانک‌های توسعه ای در اقتصاد
با تاکید بر جایگاه بانک توسعه ای بخش مسکن
پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1144-SCHDP بررسی اثرات توسعه میان افزای شهری با استفاده از اراضی قهوه ای در بهبود فضایی- عملکردی بافت پیرامون ( مطالعه موردی: باغ هنرمندان ایران) پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1146-SCHDP سنجش میزان رضایتمندی ساکنان محله تهرانسر شرقی پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1147-SCHDP " ارزیابی مکان یابی مجتمع های مسکونی شیراز با استفاده از تکنیک های AHPو TOPSIS " پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1153-SCHDP شاخص های کیفی در برنامه ریزی  مسکن پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1154-SCHDP تحلیلی بر مسکن اجتماعی در ایران(با تاکید بر سیاست های مسکن اجتماعی بعد از انقلاب) پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1155-SCHDP تحلیلی از سیاستهای زمین در برنامه های توسعه بعد از انقلاب  اسلامی در ایران پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1156-SCHDP مسائل اجتماعی  ساختمانهای بلند پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1157-SCHDP ارزش املاک و هزینه متوسط مسکن پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1160-SCHDP سیاست های ملی و بین المللی ﻣﺴﮑﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و بررسی مکان گزینی آن پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1161-SCHDP (مسکن مطلوب در طرح جامع مسکن) پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1162-SCHDP مقایسه تطبیقی سیاست‌های دولتی تأمین مسکن در مورد گروه‌های کم‌ درآمد شهری پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1163-SCHDP ارزیابی و نقدی بر سیاست های اجرایی مسکن اجتماعی پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1164-SCHDP نگاهی به مفهوم بازآفرینی شهری و راهکارهای آن پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1165-SCHDP شواهد بین المللی از الزامات کارکردی و فرآیندی بانک های توسعه ای پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1166-SCHDP مسکن پایدار لازمه رسیدن به شهر پایدار پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1167-SCHDP برنامه ریزی مسکن شهر قزوین با رویکرد توسعه میان افزا تا افق سال 1395 پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1169-SCHDP کاربرد بازاریابی مکان در توسعه شهری؛ مطالعه موردی شهر جدید پردیس پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات
1002-SCHDP واکاوی تاثیر متقابل روانشناسی محیط برانسان درکیفیت رفتارو امنیت ، فضا و مکان غیر قابل پذیرش
1005-SCHDP جایگاه مصالح نوین در معماری پایدار غیر قابل پذیرش
1008-SCHDP بهره گیری از فناوری نوین در معماری معاصر ایران و ارتباط آن با انسان غیر قابل پذیرش
1018-SCHDP طراحی مسکن منعطف  از سازه تا تجهیز غیر قابل پذیرش
1019-SCHDP برنامه ریزی شهری و تعدیل قیمت زمین غیر قابل پذیرش
1022-SCHDP اثر فعالیت ها و قوانین شهرداری بر قیمت مسکن
(نقش عوارض شهرداری بر قیمت مسکن)
غیر قابل پذیرش
1026-SCHDP لزوم هویت بخشی به شهرهای جدید غیر قابل پذیرش
1027-SCHDP اثر آزمون مقررات ملی ساختمان غیر قابل پذیرش
1030-SCHDP بررسی تاثیر ابعاد زمین در افزایش سختی ساختمانهای مصالح بنایی غیر قابل پذیرش
1033-SCHDP آسیب‌شناسی معماری و شهرسازی معاصر  ایران در حوزه‌های نظری و عملی با تاکید بر نظم 
(نمونه موردی مسکن مهر)
غیر قابل پذیرش
1037-SCHDP بررسی تاثیر سرزندگی و پویایی شهر بر سلامت روان افراد غیر قابل پذیرش
1043-SCHDP معماری ونقش مصالح نوین در خلق فضاها غیر قابل پذیرش
1051-SCHDP بررسی میزان تحقق‌پذیری مسکن طرح جامع
شهر جدید رامشار
غیر قابل پذیرش
1052-SCHDP برنامه‌ریزی مسکن با رویکرد توسعه پایدار شهری
(مطالعه موردی: شهر جدید رامشار)
غیر قابل پذیرش
1053-SCHDP تحلیلی بر شاخص‌های ذهنی کیفیت زندگی شهری
(مورد مطالعه: شهر زابل)
غیر قابل پذیرش
1056-SCHDP زمین صفر غیر قابل پذیرش
1057-SCHDP تحریک توسعه روستاها عامل مهاجرت معکوس از بافت های ناکارامد غیر قابل پذیرش
1061-SCHDP بررسی عوامل موثر درارتباط با بخش مسکن هندوستان( بررسی نمونة موردی شهر دهلی) غیر قابل پذیرش
1062-SCHDP سیاست زمین و مسکن در برنامه ریزی شهری در کشور های در حال توسعه و توسعه یافته غیر قابل پذیرش
1064-SCHDP مقایسه آسیب پذیری سازه های مسکونی و غیر مسکونی شهرستان های استان ایلام در برابر زلزله با استفاده از روش TOPSIS غیر قابل پذیرش
1066-SCHDP سیاست های عرضه تقاضا و بازار زمین و توسعه مسکن شهری غیر قابل پذیرش
1070-SCHDP بررسی بافت فرسوده شهری و ارائه راهکارهای ایمن سازی آن (مطالعه موردی شهرستان مسجدسلیمان) غیر قابل پذیرش
1074-SCHDP ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺗﻮﺳﻌﻪ غیر قابل پذیرش
1075-SCHDP بررسی مقایسه ای نحوه نظارت بر بانکهای توسعه ای در برخی کشورهای منتخب غیر قابل پذیرش
1078-SCHDP بررسی کهن الگوهای موثر بر شکل گیری کالبد روستایی،مطالعه موردی: روستای دمیرچی شهرستان سراب غیر قابل پذیرش
1079-SCHDP مسکن اجتماعی غیر قابل پذیرش
1080-SCHDP واسطه گری مسکن غیر قابل پذیرش
1081-SCHDP آسیب شناسی مسکن اجتماعی غیر قابل پذیرش
1082-SCHDP برنامه ریزی مسکن شهر یاسوج با رویکرد توسعه پایدار غیر قابل پذیرش
1083-SCHDP سیرتاریخی تاثیر معماری بر مسکن ایران غیر قابل پذیرش
1091-SCHDP پروژه های محرّک توسعه  عامل توانمند سازی سکونت گاه های غیر رسمی
مورد مطالعه : منطقه سلطان آباد شهر شیراز
غیر قابل پذیرش
1095-SCHDP پیش بینی سیاست زمین در خصوص تخمین نیاز به فضا در منطقه 5 شهر اصفهان غیر قابل پذیرش
1097-SCHDP ارزیابی و بهینه سازی شاخصهای کیفیت مسکن (مدل HQI) غیر قابل پذیرش
1099-SCHDP عوامل تاثیرگذار بر بخش زمین و مسکن غیر قابل پذیرش
1103-SCHDP سکونتگاههای اجتماعی غیر قابل پذیرش
1105-SCHDP ارزیابی سیاست‌های زمین شهری با تاکید بر سیاست تعدیل قطعات زمین در بافت‌‌های فرسوده شهری غیر قابل پذیرش
1106-SCHDP چالشهای صنعت ساختمان در ایران و راهکارهای موجود غیر قابل پذیرش
1109-SCHDP بررسی نقش دولت در تامین مسکن اقشار کم درامد شهری غیر قابل پذیرش
1112-SCHDP بازخوانی ساختار اصلی هویت مسکن شهری غیر قابل پذیرش
1135-SCHDP اثر الگوهای زیستی بر معماری مسکن بومی غیر قابل پذیرش
1145-SCHDP خانه چندوجهی، رابطه میان سکونت، جنسیت، مذهب، اقتصاد و اجتماع غیر قابل پذیرش
1168-SCHDP مقایسه تطبیقی مسکن گروههای کم درآمد کشور ایران با کشور ترکیه غیر قابل پذیرش