پوزش بابت تاخیر در اعلام نتایج
1395-07-04

دبیرخانه علمی از تمامی نویسندگان محترم بابت تاخیر پیش آمده در اعلام نتایج پوزش می طلبد.

به استحضار میرساند در اولین فرصت نتایج اطلاع رسانی خواهد شد.