تمدید زمان ارسال مقالات
1395-06-15

به استحضار میرساند به دنبال درخواست نویسندگان و بنا بر تصمیم کمیته علمی امکان ارسال مقالات تا ساعت 24 روز سه شنبه (16 شهریور 95) تمدید شده است.