اتمام مهلت ارسال مقالات
1395-06-17

ضمن به پایان رسیدن مهلت ارسال مقالات (پس از دو مرتبه تمدید) در تاریخ 15 شهریور 1395، فرآیند داوری مقالات آغاز شده است. به اطلاع میرساند نتایج نهایی داوری مقالات تا پایان شهریورماه از طریق سایت قابل دسترسی است.